Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

pandorcia
09:56
    Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je otrzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały.
     
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompiepszoty piepszoty viapkz451 pkz451
pandorcia
09:56
6912 3022 390
Reposted frombanitka banitka viapkz451 pkz451
pandorcia
09:56
7010 038f 390
Reposted fromtojad tojad viapkz451 pkz451
pandorcia
09:55
5977 38ee 390
Reposted fromteijakool teijakool viapkz451 pkz451
pandorcia
09:55
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viapkz451 pkz451
pandorcia
09:55
6060 cad8
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viapkz451 pkz451
pandorcia
09:54
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viapkz451 pkz451
pandorcia
09:53
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapkz451 pkz451
pandorcia
09:53
7742 1529 390
Reposted fromohhh ohhh viapkz451 pkz451
pandorcia
09:52
Reposted fromdoener doener viapkz451 pkz451
pandorcia
09:52
8478 92c5 390
Reposted fromdailylife dailylife viapkz451 pkz451
pandorcia
09:52
4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline viapkz451 pkz451
pandorcia
09:48
pandorcia
09:48
0085 f1f1 390
Reposted fromcarly carly viapkz451 pkz451
pandorcia
09:37
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapkz451 pkz451
09:37
09:37
2652 454a 390
Reposted fromdivi divi viapkz451 pkz451
pandorcia
09:37
4506 9d41 390
Reposted fromkelu kelu viapkz451 pkz451
09:36
4533 5b30 390
Reposted fromrawriot rawriot viapkz451 pkz451
pandorcia
09:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl