Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

17:25
1262 1d1b 390
Reposted frombrumous brumous viakostkaczekolady kostkaczekolady
17:25
17:24
8819 9772 390
Reposted fromserda serda viacats cats
17:24
pandorcia
17:24
0380 4c8f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
pandorcia
17:24
Żeby nie było, przegrałem całkiem niezłe życie. Było mi dane trochę jak ostatnia szansa. Jak wysoki spadek znikąd, który przegrałem w ruletkę tego samego wieczoru. Wyszło, jak wyszło. Jak w tej bajce o skorpionie. Taka natura. Każdy ma jakąś. Moja natura to bycie zjebem. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk
pandorcia
17:24
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk
pandorcia
17:24
Skasowałem jej numer, ale wciąż znam go na pamięć.
— Jakub Żulczyk / Ślepnąc od świateł
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
pandorcia
17:23
17:23
4792 4db2 390

m. świetlicki / drobna zmiana

pandorcia
17:23
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

pandorcia
17:23
8180 f21f 390
Reposted fromchcetylkokima chcetylkokima viaJosette Josette
pandorcia
17:23
3361 49c0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:23
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viaJosette Josette
pandorcia
17:22
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaJosette Josette
pandorcia
17:22
4921 c406 390
Reposted fromtutifruti tutifruti viaJosette Josette
pandorcia
17:21
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromhighdesire highdesire viaJosette Josette
pandorcia
17:21
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJosette Josette
pandorcia
17:21
8262 fd47 390
Szukamy opiekuna dla człekolubnej Tinty (: https://www.facebook.com/Ogony-kocie-na-wylocie-1913506315599077/
Reposted fromcats cats
pandorcia
17:19
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl