Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

pandorcia
14:56
2777 1f14 390
Reposted fromlittlestories littlestories viamruczenie mruczenie
pandorcia
14:56
5448 c0fb 390
Reposted fromhajskul hajskul viamruczenie mruczenie
pandorcia
14:56
1586 5b7b 390
Reposted fromnyaako nyaako viamruczenie mruczenie
pandorcia
14:56
pandorcia
14:56
pandorcia
14:56
pandorcia
14:55
0184 10d2 390
Reposted fromcornymistick cornymistick viacomics comics
pandorcia
14:55
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
pandorcia
14:55
pandorcia
14:54
0404 3d47 390
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaMaddoxx Maddoxx
14:54
1767 48e7 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaMaddoxx Maddoxx
pandorcia
14:54
Poza tym bez zmian
Dużo śpię i gram w jakieś gry
Tyle to już trwa
Mija tysiąc sto i trzy dni.
— Miasto Chopina- Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
pandorcia
14:54
5165 4323 390
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaMaddoxx Maddoxx
pandorcia
14:54
0466 ac6b 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
pandorcia
14:54
0472 4bed 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
pandorcia
14:54
0473 da67 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
pandorcia
14:54
0478 9574 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
pandorcia
14:53
0480 9c75 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
pandorcia
14:53
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
pandorcia
14:52
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl