Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

14:56
4195 e245 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
14:55
0717 7fc4 390

coolkidsofhistory:

Cybill Shepard and Martin Scorsese on the set of Taxi Driver, 1976.

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
14:55
0727 5fde 390

peashooter85:

A cat and his human Pablo Picasso

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
14:55
7772 a371 390

arsantiquis:

Eduardo de Martino - Botafogo Beach

Reposted fromkimik kimik viablackdrama blackdrama
14:51
0711 3d60 390

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover viablackdrama blackdrama
pandorcia
14:51
5710 e12f 390
Łódź, ul. Brzeźna
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viablackdrama blackdrama
pandorcia
14:51
Reposted fromFlau Flau viablackdrama blackdrama
pandorcia
14:51
8800 e732 390
Reposted fromtfu tfu viablackdrama blackdrama
14:51
5187 0480 390

retroavangarda:

Egon Schiele  Paar, 1909

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
pandorcia
14:51
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viablackdrama blackdrama
pandorcia
14:47
Spojrzenia utrwalone na fotografiach są zawsze współczesne. Nawet, jeśli ten ktoś dawno nie żyje, to i tak wciąż patrzy i patrzy, i to jest wstrząsające. Patrzy, jakby pytał: czy ja umarłem? Ciebie pyta, ciebie, który oglądasz zdjęcia...I nie przestaje, nawet jeśli mu sto razy odpowiesz, bo umarli żywym nie wierzą.
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
pandorcia
14:47
Wojsko, każde wojsko, to kaci w drodze. Mają prawo, mają misję krwawą. Przeistoczeni, natchnieni, nie z tej ziemi. Współczesne czy niedawne masakry szokują nas, bo ta groza dyszy w nasze plecy, fizycznie wręcz czujemy, że mogłoby to i nam się przytrafić. Nie wierzymy już naiwnie, że wojna to rzecz zamknięta w historii, bo ludzie zmądrzeli. I takie atrakcje jak gwałcenie kobiet i rozbijanie dzieci o ścianę miałyby pójść do lamusa?
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
pandorcia
14:47
Strach jest tak naprawdę nie do opisania. Mnie się kiedyś zdawało, że wszystko jest do opisania. Tylko trzeba się wcześnie dobrze zastanowić. Mocno wczuć się w tę przerażającą rzecz, którą się ma na myśli (...). Skoro na początku było Słowo, to powinno się znaleźć i potem. Ale niestety. W kwestii strachu to się nie udaje. Bo czy można ubrać w słowa pustkę, która wyje? Pustkę, która wyje, pędząc na ślep, nie ruszając się z miejsca? Jak płonący lód parzy i ziębi zarazem? Od czegoś takiego słowa odpadają jak papierowe strzałki. Właściwie zanim dolecą, to się już spalą. Nie ma słów.
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
14:47
pandorcia
14:47
'Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi..'
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

May 01 2017

pandorcia
20:39
9205 53ba 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
pandorcia
20:39
9325 835e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
pandorcia
20:39
5801 eb6d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
pandorcia
20:39
6100 5f20 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamruczenie mruczenie
pandorcia
20:39
0127 9baf 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamruczenie mruczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl