Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

pandorcia
16:51
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
pandorcia
16:48
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackdrama blackdrama
pandorcia
16:47
7521 75f1 390
Mariusz Hermanowicz
pandorcia
16:47
4009 0750 390
Reposted frombarock barock viablackdrama blackdrama
pandorcia
16:46
Facet jej nie zadowalał
Ale samej strach
Była z nim
Jak popiła z nim to spała z nim
Mało tam się u nich działo, wiesz leniwe dni.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 30 2017

pandorcia
15:04
(...) już nie pamiętam, co to zakochanie. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Coś takiego było. Jakiś czad, szaleństwo, kompletne dziwactwo. Gdzieś latałem, gdzieś wystawałem pod oknami, chciałem odebrać sobie życie. Pamiętam, że waliło mi strasznie serce, ciągle rumieniłem się, coś bardzo bolało, mocno bolało, ale za to słodko, strasznie słodko aż pod niebo, bolała pewnie dusza albo coś podobnego. Teraz już pamiętam, tak, przypominam sobie, tylko to mnie dziwi, tak dziwi teraz, że wydaje się niepojęte, bezsensowne, jakby w cudzym istnieniu umieszczone, ale było coś takiego, nie zaprę się, jednak dokładnie, synku, nie przypomnę.
— Tadeusz Konwicki
pandorcia
15:04
15:04
pandorcia
15:03
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
pandorcia
15:03
Czasem jak wdepniesz w dołek, to kopiesz jeszcze większy
Żyjemy w błędnym kole, które ma swe zakręty.
— Kuban - mała mi
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
pandorcia
15:03
"Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście że to w ogóle kiedyś miało miejsce"
— Solar/białas
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
pandorcia
15:03
Reposted frompl pl
15:03
pandorcia
15:03
8284 91b9 390
Reposted fromdusix dusix viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
15:03
15:03
pandorcia
15:03
pandorcia
15:03
pandorcia
15:03
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"

March 17 2017

13:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl