Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

pandorcia
19:52
7394 2d0e 390
Reposted fromczinok czinok viapl pl
pandorcia
19:39
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoezja poezja
pandorcia
19:39
Komuniści... Co oni potrafią? Wprowadzić znowu kartki i wyremontować baraki w Magadanie...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
pandorcia
19:26
8943 e481 390
Reposted fromepi epi viamandarynka mandarynka
pandorcia
19:26
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
pandorcia
18:59
7638 e1df 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacoffee coffee
pandorcia
18:58
Więc mówię Jej, że idę coś zjeść, pyta czy mógłbym ją zabrać ze sobą -dodaje, że będzie spokojna. Zapytałem czy mam ją wziąć zerżnąć czy zabrać i zrobić coś do jedzenia. Uśmiecha się. Wiem, że powie coś co rzuci mnie na kolana. Odpowiada, że chodzi Jej o jedzenie, ale nigdy jeszcze nie jadła będąc jednocześnie rżnięta.
https://www.facebook.com/fatalne.wrazenie
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
pandorcia
18:58
8946 0d36 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
pandorcia
18:57
18:57
5341 96f3 390

tenonder:

A Short Film About Killing (1988), Krzysztof Kieślowski.

Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
18:56
5357 b165 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
pandorcia
18:54
Chcę mieć coś swojego. Coś co będę kochać. Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxopolly xopolly
pandorcia
18:54
5238 8fd3 390
pandorcia
18:41

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
pandorcia
18:41
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
pandorcia
18:40
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
pandorcia
18:40
2679 b040 390
pandorcia
18:39
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
pandorcia
18:39
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
pandorcia
18:39
9316 bf2a 390
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaAstralEmerald AstralEmerald
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl