Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2016

pandorcia
19:48
Czytaj. Dużo czytaj. To najlepsza forma buntu jaką masz. Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt.
— Ks. Paweł Antkiewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viawiecznosci wiecznosci
pandorcia
19:48
Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec.
— I. Sowa: "Herbatniki z jagodami"
Reposted frompensieve pensieve viawiecznosci wiecznosci
pandorcia
19:48
Przyciągamy do siebie osoby i zdarzenia, pasujące do naszego nastroju. Kiedy jesteśmy szczęśliwi. lgną do nas szczęśliwi ludzie i spotykają nas pozytywne wydarzenia. Kiedy jesteśmy smutni lub rozgniewani, przyciągamy przygody, dzięki którym czujemy się jeszcze gorzej.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
pandorcia
19:47
Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, by zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować. Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o to, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast o swojej trosce muszą koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje się im ona nieważna.
— Janusz Leon Wiśniewski; Grand.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viawiecznosci wiecznosci
pandorcia
19:47
(...) te sny to czasem człowieka na cały dzień zrujnują.
— Miron Białoszewski -"Donosy rzeczywistości"
pandorcia
19:47
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viawiecznosci wiecznosci
pandorcia
19:47
Jest jeszcze tyle pięknych i dobrych zdarzeń przed tobą, miejsc, których nie znasz, ludzi, o których jeszcze nic nie wiesz. Tylko od Ciebie zależy, jaki zapach świata poczujesz i co stanie się dalej.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromkarna karna viawiecznosci wiecznosci
pandorcia
19:46
Zależy mi na niej, cholera. A wiesz co to znaczy, przyjacielu? To znaczy, że ja jestem od niej uzależniony. Ale nie tak jak Ty od fajek. Ja jestem uzależniony od jej uśmiechu, który sam przywołuję na jej wargi. Od rozmów z nią, które ciągną się godzinami a dzięki którym ona staje się weselsza. Od jej radości, która jest dla mnie diablo ważna. Od bycia jej podporą, na której może się oprzeć, gdy opadnie z sił. Od bycia jej Aniołem Stróżem, który unosi ją w górę, kiedy upada na dno. Od patrzenia w jej oczy, roześmiane i pełne czegoś, czego nie jestem w stanie nazwać. Od jej obecności i ciepła, które mi daje.
Dlatego nie chcę jej stracić.
Bo mi na niej zależy, przyjacielu.
Jak cholera
— Mikołaj Bajorek - 'Bard od Siedmiu Boleści'
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
pandorcia
19:46
pandorcia
19:46
pandorcia
19:46
pandorcia
19:46

... ostatnie dni lata. Świat jest pełen niepokoju. Podświadomie na coś czekam. Sam nie wiem na co. Słońce zachodzi . Niebo jest ciemniejsze. Księżyc świeci mocniej. Powietrze nie jest już duszne. Czuć w nim wilgoć, zapach gnijących liści i chłód. Wakacje się kończą. Coś się kończy, coś odchodzi, coś w nieodwołalny sposób tracimy...

— pokolenie ikea. -w sedno.
pandorcia
19:41
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
pandorcia
19:41
pandorcia
19:34
Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.
— Epiktet
pandorcia
19:34
pandorcia
19:34
Pracuj tak, żeby nie trzeba było Cię przedstawiać.
— Znalezione w sieci
pandorcia
19:34
pandorcia
19:34
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
pandorcia
19:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl