Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

13:21
13:20
13:20
13:19

February 28 2017

22:00
2313 501f 390
Reposted fromtwice twice viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
22:00
7367 2bb1 390
Reposted fromnotnow notnow viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
22:00
Reposted fromjasminum jasminum viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
21:59
3305 897c 390
21:46
1017 a072 390
Reposted fromtwice twice viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
21:46
pandorcia
21:46
8188 f29b 390
pandorcia
21:46
0734 8253 390
Wasatch Mountains, this is up by Alta, Utah. Photo by Hansi Photo
Reposted fromcorvax corvax viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
21:46
pandorcia
21:45

February 16 2017

pandorcia
20:18
5835 45ef 390
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
3096 289d 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
pandorcia
19:55
Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl