Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

18:59
pandorcia
18:59
7400 3aa5 390
Reposted from777727772 777727772 viaromance romance
18:59
8690 9b74 390

petalier:

@weheartit /entry/203080132/via/ballet09

Reposted fromSkydelan Skydelan viaphotographers photographers
18:59
18:59
8695 61e9 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
18:59
8697 9f3a 390

aspoonfuloflissi:

It’s Waffle Wednesday :) Oat flour waffles topped with fresh fruit, raw chocolate and walnut butter👌🏼 (IG: aspoonfulofhealth_)

Reposted fromSkydelan Skydelan viaphotographers photographers
18:59
8698 3f07 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
18:59
8699 454c 390

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
18:59
8708 a40d 390

petalier:

@weheartit /entry/230806074

Reposted fromSkydelan Skydelan viaromance romance
18:59
8713 5e0f 390

infiniety:

Instagram: @hi.toby

Reposted fromSkydelan Skydelan viaphotographers photographers
pandorcia
18:58
0863 9fba 390
Reposted fromtfu tfu viatheoristpl theoristpl
pandorcia
18:58
Wie pan, mój ojciec mawiał, że są ludzie którzy pojawiają się w naszym życiu niczym promienie światła, inni zaś są jak chmury.
— Gilles Legardinier
pandorcia
18:58
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia.
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
pandorcia
18:58

January 30 2018

pandorcia
15:51
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagemmy gemmy
pandorcia
15:47
0261 d3e0 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaJosette Josette
pandorcia
15:47
Reposted fromFlau Flau viaJosette Josette
pandorcia
15:46
1196 989a
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viaLonePoProstu LonePoProstu

January 29 2018

pandorcia
23:41
pandorcia
23:41
2804 28c8 390
Reposted fromwyczes wyczes viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl