Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

pandorcia
19:09
pandorcia
19:09
5988 235b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarozczarowanie rozczarowanie
pandorcia
19:09
pandorcia
19:09
4393 356b
pandorcia
19:09
19:09
2423 7cf3 500
pandorcia
19:09
pandorcia
19:09
9167 0c4a 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viacytaty cytaty
pandorcia
19:09
Zamknij oczy - nie zaśnij - nie zaśniesz-
noc kołysze cię do bezsenności -
zamknij oczy - noc wieje na przestrzał -
noc wywabia z nor nasze zwierzęta -
ogrzewają cię węszące, nieswojskie -
zamknij usta - nie przyznawaj się do siebie -
zamknij usta - nic nie mów - nie powiesz
o ciemnościach przemienionych -
przemienionych w twoje włosy -
w twoje włosy zamknij noc - sen otruj światłem -
i tak wytrwa przy tobie
moja natrętna nieobecność
— Jerzy Ficowski/kołysanka do bezsenności
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
pandorcia
19:09
9125 06d5 500
Witold Gombrowicz/Ferdydurke
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
pandorcia
19:09
Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja

October 13 2016

pandorcia
23:47
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
23:47
pandorcia
23:37
4178 7dd6 500
pandorcia
23:37
pandorcia
23:37
dpcphotography

Upper Derwent Valley

pandorcia
23:37
7307 4ae7 500
Reposted fromvigil vigil viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
23:37
pandorcia
23:37
0699 5f4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakostkaczekolady kostkaczekolady
pandorcia
23:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl