Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

pandorcia
20:18
5835 45ef 390
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
3096 289d 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialentilka lentilka
pandorcia
19:56
pandorcia
19:55
Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
pandorcia
19:52
7394 2d0e 390
Reposted fromczinok czinok viapl pl
pandorcia
19:39
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoezja poezja
pandorcia
19:39
Komuniści... Co oni potrafią? Wprowadzić znowu kartki i wyremontować baraki w Magadanie...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
pandorcia
19:26
8943 e481 390
Reposted fromepi epi viamandarynka mandarynka
pandorcia
19:26
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
pandorcia
18:59
7638 e1df 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacoffee coffee
pandorcia
18:58
Więc mówię Jej, że idę coś zjeść, pyta czy mógłbym ją zabrać ze sobą -dodaje, że będzie spokojna. Zapytałem czy mam ją wziąć zerżnąć czy zabrać i zrobić coś do jedzenia. Uśmiecha się. Wiem, że powie coś co rzuci mnie na kolana. Odpowiada, że chodzi Jej o jedzenie, ale nigdy jeszcze nie jadła będąc jednocześnie rżnięta.
https://www.facebook.com/fatalne.wrazenie
Reposted fromprzemeksic przemeksic viacytaty cytaty
pandorcia
18:58
8946 0d36 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
pandorcia
18:57
18:57
5341 96f3 390

tenonder:

A Short Film About Killing (1988), Krzysztof Kieślowski.

Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
18:56
5357 b165 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
pandorcia
18:54
Chcę mieć coś swojego. Coś co będę kochać. Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxopolly xopolly
pandorcia
18:54
5238 8fd3 390
pandorcia
18:41

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl