Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

pandorcia
17:55
Stephen William Hawking (8 January 1942 – 14 March 2018)
Reposted fromeglerion eglerion viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:48
6786 8068 390
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki viaJosette Josette
pandorcia
17:41
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
pandorcia
17:41
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaikropka ikropka
pandorcia
17:41
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaikropka ikropka
pandorcia
17:41
Bo potrzeba odwagi, żeby wypowiedzieć głośno swoje zmartwienia, lęki i strach.
— Theresa Revay
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaikropka ikropka
pandorcia
17:41
Reposted fromgruetze gruetze viacoffee coffee
pandorcia
17:40
Reposted fromDagarhen Dagarhen viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:40
9514 23b2 390
Reposted frompiehus piehus viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:40
pandorcia
17:39
6075 d617 390
xddd
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viatheoristpl theoristpl
pandorcia
17:38
8843 a3ee 390
pandorcia
17:38
1133 ac03 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
pandorcia
17:38
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:38
5770 248f 390
Reposted fromstroschek stroschek viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:38
0207 0e3d 390
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:38
0591 5822 390
Reposted fromhagis hagis viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:37
pandorcia
17:37
0921 3531 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viablackdrama blackdrama
pandorcia
17:35
6569 0c7d 390
Reposted fromtfu tfu viablackdrama blackdrama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl